Xyladecor Xylamon

Xyladecor Xylamon

BEZFAREBNÝ NÁTER

Prostriedok na hubenie červotočov a drevokazného hmyzu s následným preventívnym účinkom. 

Použitie: 

Nie je určený na použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie); neodporúčame ho aplikovať na včelíny, sauny a drevo v skleníkoch. 

Pri vlhkosti dreva nad 15% nieje možná aplikácia! 

/drevo sa musí vysušiť na vlhkosť pod 15%/  

len exteriér

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. 

Vlastnosti: 

Zabíja červotoče / prevencia proti napadnutiu hmyzom / hlboká penetrácia do dreva. 

Tabs