Luxol Impregnácia WB

Luxol Impregnácia WB

BEZFAREBNÝ NÁTER

Impregnačný náter s fungicídnymi komponentmi na ochranu dreva proti hubám spôsobujúcim modranie a hnilobu v exteriéri.

 

Použitie: 

len exteriér

Odporúča sa použiť v miestach, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti. Pre aktívnu biocídnu ochranu odporúčame natrieť dve vrstvy.

Pri vlhkosti dreva nad 15% nieje možná aplikácia!

/drevo sa musí vysušiť na vlhkosť pod 15%/ 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.  

Vlastnosti: 

Stop hubám a zmodraniu / vyrovnáva nasiakavosť / dlhodobá ochrana / výborná priľnavosť vrchného náteru. 

Tabs