Záverečné práce v ŠUV - Propagačné výtvarníctvo 15.3.2016