Farby zloženie - kľúčové zložky

Farby zloženie - kľúčové zložky

Farby zloženie – kľúčové zložky

 • Riedidlá alebo rozpúšťadlá  – vyparia sa nie je súčasťou suchého povlaku

 • Pojivo – prichytí sa k povrchu, je elastické, mení tekutinu na suchý povlak

 • Pigment – bežne sa delí do dvoch tried – na hlavné pigmenty, ktoré farbia, kryjú a sú odolné a na násobiče (alebo tmely), ktoré sa používajú na zvýšenie objemu farby. Hlavné pigmenty sú jemné prášky, ktoré poskytujú natieranému filmu farbu a zakrývajú povrch pod ním. Musia byť tepelne stabilné, nerozpustné v rozpúšťadle náterového systému a stálofarebné, aj keď sú vystavené svetlu a okolitému prostrediu (napr. znečistenie).
  Oxid titaničitý je najbežnejšie používaný hlavný pigment v oblasti dekoratívnych náterov a má bielu farbu. Existuje mnoho tried oxidu titaničitého a použitá trieda vo farbe závisí na požadovanom konečnom efekte a určenie produktu, napr jasne biele triedy sú používané v žiarivých bielych (tzv. brilliant whites), v exteriéri odolné triedy vo výrobkoch určených do exteriérov apod
  Dulux využíva 6 tried oxidu titaničitého v celej škále dekoratívnych výrobkov. Tieto triedy sú špeciálne vybrané pre zabezpečenie požadovaného efektu v určitom type farby v spojení s inými surovinami. Konkurenční výrobcovia používajú menej tried. Oxid titaničitý je všeobecne najdrahšou surovinou dekoratívnych farieb (biele, pastelové a stredné farby). Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zlacniť výrobu farby, je znížiť hladinu oxidu titaničitého. Takýto produkt potom ale bude mať ako zhoršenú kryciu schopnosť, tak aj zníženú belosť.
  Termín násobič (extender) je trochu zvláštny, ale tieto materiály dávajú farbe dôležité parametre, ako napr profil lesku, tvrdosť a brúsiteľnosť. Hoci ich použitie v rozumnej miere poskytuje pre kvalitu farby výhody, môžu byť tiež použité na zvýšenie objemu farby – to preto, že sú výrazne lacnejšie než oxid titaničitý. Na rozdiel od oxidu titaničitého však poskytujú iba nízku úroveň krytia a belosť. Uhličitan vápenatý (krieda), mastenec, íly a kremičitany sú väčšinou používané ako násobič v dekoratívnych farbách.
  Komplexná škála farebných pigmentov je nevyhnutná pre širokú ponuku farieb produktov Dulux. Mnohé z týchto materiálov sú veľmi drahé, najmä jasne čisté organické pigmenty, napr žltej a červenej, ktoré negatívne neovplyvňujú životné prostredie.