Airless striekacia technika

Airless striekacia technika

O firme GRACO

Rozhliadnite sa okolo seba. Možno, že riešenia GRACO sú už teraz okolo vás.  Od výroby krému pre vašu obľúbenú tortu až po kôru vašej žuvačky. GRACO má riešenie pre mnoho rôznych výrobcov.
Od výroby cez opracovanie, až po konečnú úpravu a montáž, GRACO poskytuje vybavenie pre manipuláciu s tekutými materiálmi pre všetky fázy priemyselnej výroby. Úzko spolupracujeme s vedúcimi výrobcami náterových hmôt a vopred testujeme naše systémy tak, aby bola zaručená ich kompatibilita s materiálmi, ktoré používate.
Takže je jedno, aké stroje vyrábate – traktory, lietadlá, lode alebo automobily…
…Môžete sa spoľahnúť na riešenia pre dlhodobú záťaž a spoľahlivý výkon zariadení GRACO.

Profil organizácie

Graco, založené v roku 1926, je svetovým vedúcim výrobcom komponentov a systémov pre spracovanie tekutých materiálov. Výrobky Graco prepravujú, merajú, regulujú, dávkujú a aplikujú širokú škálu tekutých a vysoko viskóznych materiálov, používaných na mazanie vozidiel, konštrukciu a renováciu priemyselných a automobilových prevádzok. Ďalšie investície Graco, do vývoja riešení pre spracovanie a reguláciu tekutých materiálov, smerujú k novým inovatívnym riešeniam na rozmanitom globálnom trhu.
Spoločnosť má svoje vedenie v Minneapolis, Minnesota, USA a zamestnáva asi 2000 ľudí po celom svete. Kmeňové akcie Graco (symbol srdca: GGG) sú zalistované na newyorskej burze.

Graco Európa

Firma Graco začala exportovať do Európy v 60-tych rokoch. V tomto čase boli otvorené kancelárie vo Francúzsku, Nemecku a neskôr aj vo Veľkej Británii, Nórsku, Taliansku a Španielsku. Od roku 1994 má európska centrála Graco sídlo v Maasmechelene, vo východnom Belgicku. Graco zamestnáva v Európe 250 ľudí a hlavné aktivity zahrňujú montáž, distribúciu, zákaznícky servis, technickú pomoc, predaj a marketing.
Firma Graco získala v roku 1999 firmu Bölhoff Verfahrenstechnik, čo jej umožnilo otvoriť ďalšie výrobné centrum pre priemyselné a automobilové výrobky v Bielefelde v Nemecku.

Kľúčom je kvalita

Striekacie zariadenieJe jedno, aký typ zariadenia vyrábate. „Usilujeme sa o trvalé a plynulé zlepšovanie vo všetkom, čo robíme. Rozumieme požiadavkám našich zákazníkov, plníme ich včas, posudzujeme ich rozsah a korigujeme ich na mieste, kde je to vhodné. Neakceptujeme žiadne závady a zdržania. Kvalita je individuálnou zodpovednosťou každého zamestnanca Graco.“
Graco je renomovaná značka kvality s 81-ročnými skúsenosťami. Je certifikovaná ISO-9001 v USA a ISO-9002 v Európe a viac ako 50 kvalifikovaných inžinierov Graco neustále vyvíja nové výrobky ako odpoveď na požiadavky trhu. Zaručujeme, že všetky výrobky Graco sú bez vady minimálne počas jedného roka.

Rýchla dodávka

V našej európskej centrále sa skladuje viac ako 13 000 dielov s priemernou úrovňou servisu viac ako 95%. Spolupracujeme s dopravcami tohto tovaru denne v celej Európe. Čiarový kód urýchľuje balenie a zaručuje rýchlu realizáciu dodávky.

Importér striekacej techniky GRACO na Slovensku

Airless striekanieSpoločnosť DASS s.r.o. je autorizovaným zástupcom americkej firmy GRACO Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO N.V. v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a subdodávateľov povrchových úprav, tzv. kontaktorské firmy. Striekacia, čerpacia a aplikačná technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového priemyslu, veľkej obľube sa teší aj v ostatných oblastiach priemyslu najmä vďaka spoľahlivosti, vynikajúcej životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

Portfólio produktov firmy GRACO pokýva prakticky všetky oblasti spracovania tekutých materiálov od nebezpečných a agresívnych žieravín cez farby až po vysokoviskózne tmely, lepidlá a pasty.

Ponuka čerpadiel siaha od membránových čerpadiel s výkonom do 500 l/min až po piestové dvojčinné čerpadlá s výstupným tlakom cca 50 Mpa (500 bar).

Ponuka striekacích systémov začína jednoduchými systémami pre konvenčné vzduchové a HVLP striekanie, pokračuje airless a AA-airless systémami pre jedno- a viackomponentné materiály a končí pri elektrostatických systémoch, či systémoch s elektronickým zmiešavaním dvojkomponentných materiálov.

Ponuka systémov pre aplikáciu tmelov na báze PVC, butylu, silikónu obsahuje jednoduché mobilné systémy pre malé prevádzky, ale aj najzložitejšie stacionárne systémy s ohrevom pre robotizované pracoviská.