Jozef Skočík

Jozef Skočík

Oravská Polhora 1136
02947 Oravská Polhora
Telefón:
0905 640 788